עמוד ראשי

From UnAnything_Wiki
(Redirected from ברוך הבא)
Jump to navigation Jump to search
Captain0IsraeliFlag.jpg

ברוכים הבאים לוויקי UnAnything!

זוהי הגרסה העברית / הישראלית של הדף הראשי של ויקי UnAnything עם כמה מאמרים שהועתקו ונערכו חבר'ה שמדברים עברית.|}ייתכן שלא יהיו לנו כל המאמרים המדויקים, אבל בבקשה רק לכלול אדולף היטלר מאז שהיה זה פוגע במהלך מלחמת העולם השנייה, בסדר?